Bestuur

De Raad van Bestuur van Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw is per 14.12.2018 samengesteld als volgt :

Voorzitter De Wilde Tom
Ondervoorzitter  
Penningmeester Bracke Lydia 
Secretaris Duquet Marc
Commisarissen Peelman André - Van Acker Eric
Bestuurders De Palmenaer Jan - De Smedt Hugo

In de Algemene vergadering van de vzw zijn naast de leden van de Raad van Bestuur opgenomen :

als werkende leden met stemrecht : Booter Peter (mede-organisator) - Roels Gert (wielertoeristen)

als toegetreden leden zonder stemrecht : alle actieve wielertoeristen met vergunning voor het lopende kalenderjaar opgenomen.

De ledenlijst Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw en de lijst van medewerkers-seingevers wordt jaarlijks aangepast en ligt ter inzage op het secretariaat.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op datum van 14.12.2018

De Wilde Tom

voorzitter