De club

Clubreglement

Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw

maatschappelijke zetel : Veerstraat 7b, 9290 Uitbergen
Stamnummer: WBV 72007013

 • Het wielerseizoen 2019start op zondag 06 maart 2022 eneindigt op zondag 16 oktober 2022
 • Hetlidgeld 2021 wordt vastgesteld op 50,- euro. Bij een eerste aansluiting wordt een bedrag van 200,- euro (volledig kledijpakket) of 150,- (basiskledijpakket) gevraagd all in (clubaansluiting, lidgeld, kledij,…behalve vergunning).
 • Clubleden zijn verplicht om eenvergunning aan te vragen bijCycling Vlaanderen vzw (afd. Oost-Vlaanderen) – hierop kan enkel voor het jaar van aansluiting worden afgeweken indien er nog een geldige vergunning lopende is bij een andere federatie.
 • Tijdstip van betalingen : lidgeld (Algemene vergadering – maand februari) – vergunning voor het volgende kalenderjaar ( Algemene vergadering – november/december), tenzij anders vooraf wordt bepaald.
 • Clubleden wordt geacht maximaaldeel te nemen aan de wekelijkse groepstocht op zondagvoormiddag alsook aan de eigen cluborganisaties (vb. cyclotochten en VTT).
 • Behalve andere vooraf gemaakte afspraak is hetstartuur van de wekelijkse groepstocht op zondag 08:30 uur (stipt). In de periode voor 1 april wordt hiervan afgeweken, startuur wordt dan bepaald op 09:00 uur.
 • Groepen A, B & C starten steedsafzonderlijk, het is dewegkapitein met dienst die de groep op sleeptouw neemt. De route (zie rittenschema) wordt vastgelegd tijdens de ledenvergadering voor aanvang van het wielerseizoen. De A en B ploeg rijden afzonderlijk (meestal) eenzelfde traject.Groep A kan de gemiddelde snelheid optrekken en/of de totale afstand van de rit verlengen.Groep B blijft trouw aan een gemiddelde snelheid van 25 à 26 km/u voor een totale afstand van 60 à 70 km.Groep C bepaalt zelf zijn aangepaste snelheid (sowieso lager dan de B –ploeg). Het rittenschema houdt rekening met moeilijkheidsgraad parcours, leeftijd en fysieke paraatheid van de deelnemende clubleden. De C –ploeg is voornamelijk bedoeld voor hen die zich ofwel wensen voor te bereiden op een terugkeer naar de A- of B–ploeg, ofwel op een verantwoorde doch aangepaste wijze verder hun favoriete sport (wielertoerisme) wensen blijven te beoefenen in clubverband. 
 • Samen uit, samen thuis dient steeds te worden gerespecteerd zowel tijdens de gezamenlijke fietstocht als na een eventuele opdeling van de groep.
 • Kledij 

           Wie deelneemt aan een fietstocht in clubverband wordt geacht zijn clubkledij te               dragen en dit o.m. omwille van de herkenbaarheid van de groep en het respect                 tegenover de sponsors.

           Basis kledijpakket = koerstrui korte mouwen, korte koersbroek en windstopper

           Volledige kledijpakket = koerstrui korte en lange mouwen, korte koersbroek, lange             of ¾ trainingsbroek, windstopper, kousen en koershandschoenen.

            Tijdens de groepstochten is het dragen van eenfietshelm verplicht. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van februari wordt dejaarkalenderdefinitief samengesteld.

 • Tijdens de algemene ledenvergadering van oktober/november (met etentje) wordt dewinnaarvan hetclub &  regelmatigheidscriteriumen/of verdienstelijke leden gehuldigd. Punten voor het club & regelmatigheidscriterium worden toegekend voor elke aanwezigheid op een zondagsrit en/of bijzonder vooraf opgenomen clubtocht in de jaarkalender(bv.  Memorial J. Schoeters,  Stekene – Geraardsbergen – Stekene, Greg Van Avermaet Classic,…e.a.). 
 • Wie aan het einde van het wielerseizoen het meestaantal kilometers heeft gefietst in clubverband wordtclubkampioen. De  1ste A, 1ste B en 1ste C –renner gehuldigd. De toewijzing gebeurd op basis van het aantal ritten dat men heeft meegefietst in de welbepaalde categorie. (Bv. iemand fietst tijdens het seizoen 14x met de A –ploeg en 10x met de B –ploeg, dan wordt hij/zij beschouwd als A –renner/ster. Bij gelijkheid zijn het aantal gereden kilometers doorslaggevend). DeAlgemene clubkampioen is hij/zij die én het beste scoort in én het regelmatigheidscriterium én in het klassement van de gereden kilometers (ongeacht categorie)
 • Het gebruik van oortjes-met-muziek zijn omwille van deveiligheid en aanbevelingen van de wielerbond verboden tijdens de clubritten
 • Electrische fietsen zijn toegelaten mits melding vooraf aan het bestuur en het respecteren van de maximaal toegelaten snelheid 
 • Elke wielertoerist van WTC De Dorpsvrienden draagt zorg voor het milieu dus papiertjes, blikjes, kapotte banden, …… worden niet weggegooid of achtergelaten alszwerfvuil
 • Sportiviteit, vriendschap enclubliefde staan hoog in het vaandel van WTC De Dorpsvrienden Uitbergen. Publiekelijk wordt er geen ruzie gemaakt, meningsverschillen worden uitgepraat.
 

Goedgekeurd door het Bestuur op datum van 26/11/2021, en bekrachtigd door de Algemene ledenvergadering van 17/12/2021

 

De Wilde Tom
Voorzitter

Onze sponsors

De Dorpsvrienden © 2021 | All rights reserved