Statuten

STATUTEN van « Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw »

Titel I NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1

§ 1 De vereniging wordt genoemd "Wielerclub WTC De Dorpsvrienden – Uitbergen" , afgekort "WC – WTC De Dorpsvrienden"

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting 'vzw', met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te "9290 Berlare (Uitbergen), Veerstraat 7b" gelegen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, en als administratieve zetel gekozen voor "Weidelandstraat 5 - 9290 Berlare (Uitbergen)"

lees meer