Bestuur

De Raad van Bestuur van Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw is per 01/05/2020 samengesteld als volgt :

Voorzitter De Wilde Tom
Ondervoorzitter  
Penningmeester Bracke Lydia 
Secretaris Duquet Marc
Bestuurders Roels Gert - namens wielertoeristen
Commisarissen

Peelman André 

Van Acker Eric - namens de wielertoeristen

 

Leden van de Algemene vergadering die aan de Raad van Bestuur kunnen deelnemen :

-Palmenaer Jan
-Van Acker Eric
-Van Boven Jurgen

De ledenlijst Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw en de lijst van medewerkers-seingevers wordt jaarlijks aangepast en ligt ter inzage op het secretariaat.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op datum van 01/05/2020.

De Wilde Tom

voorzitter